SRS0205S

Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS0205S

EAN: 5902129135432

Brand new AS-PL Starter motor mounting element for lever

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 10.00
O.D.1 [ mm ] 23.90
H.1 [ mm ] 66.80
H.2 [ mm ] 29.80
W.1 [ mm ] 9.50
L.1 [ mm ] 23.00

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH