SRS0208S

Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS0208S

EAN: 5902129139225

Brand new AS-PL Starter motor spring for brush

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 5.40
O.D.1 [ mm ] 6.50
L.1 [ mm ] 16.50

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
VALEO