SRS3006

Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar | Siguresa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS3006

EAN: 5901259492606

Brand new AS-PL Starter motor lock ring for planet gear

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: VALEO

Product status: Active

Product features :

Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 16.80
O.D.1 [ mm ] 28.50
H.1 [ mm ] 1.30

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
VALEO