SRS3040

Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS3040

EAN: 5902129031710

Brand new AS-PL Starter motor Mounting element for lever

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: VALEO

Product status: Active

Product features :

Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar
W.1 [ mm ] 33.00
L.1 [ mm ] 45.00
T.1 [ mm ] 13.70

Lista alternative (1)

0

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
VALEO