SRS3057S

Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS3057S

EAN: 5902129053361

Brand new AS-PL Starter spring for brush

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: VALEO

Product status: Active

Product features :

Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar
H.1 [ mm ] 5.00
W.1 [ mm ] 12.00
L.1 [ mm ] 21.50

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
VALEO