SRS3096S

Mbërthyeset e pështjellave të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS3096S

EAN: 5902129139829

Brand new AS-PL Mounting element for field coil

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: VALEO

Product status: Active

Product features :

Mbërthyeset e pështjellave të makinës së rrymës së vazhduar
H.1 [ mm ] 10.00
W.1 [ mm ] 31.00
W.2 [ mm ] 22.00
L.1 [ mm ] 45.00
d. [ mm ] M10x1.5

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
VALEO