SRS5039

Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar | Siguresa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS5039

EAN: 5902129019916

Brand new AS-PL Starter motor Lock ring for planet gear

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: MITSUBISHI

Product status: Active

Product features :

Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 19.15
O.D.1 [ mm ] 32.80
H.1 [ mm ] 2.00

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
MITSUBISHI