SRS5066S

Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS5066S

EAN: 5902129077503

Brand new AS-PL Starter motor insulator for brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: MITSUBISHI

Product status: Active

Product features :

Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 16.00
I.D.2 [ mm ] 7.00
H.1 [ mm ] 15.50
W.1 [ mm ] 40.50

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
MITSUBISHI