SRS5076S

Gomina shtrënguese të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS5076S

EAN: 5902129102397

Brand new AS-PL Starter motor gasket for planet gear

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: MITSUBISHI

Product status: Active

Product features :

Gomina shtrënguese të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 61.50
I.D.2 [ mm ] 55.50
O.D.1 [ mm ] 68.50
T.1 [ mm ] 8.50

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL