SRS9089S

Izolatorët e makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS9089S

EAN: 5902129081890

Brand new AS-PL Insulator for starter

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: NIKKO

Product status: Active

Product features :

Izolatorët e makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 8.10
O.D.1 [ mm ] 17.80
O.D.2 [ mm ] 10.80
H.1 [ mm ] 9.20
H.2 [ mm ] 5.70

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL