UD42135ARS

Pllakat e përforcuesit dhe rregullatorëve të makinës të rrymës së alternuar

AS index : UD42135ARS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features :

Pllakat e përforcuesit dhe rregullatorëve të makinës të rrymës së alternuar
I.D.1 [ mm ] 37.40
O.D.1 [ mm ] 130.00
H.1 [ mm ] 20.00

Lista alternative (1)

57

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
HITACHI
OPEL