UD42216SG

Gomina shtrënguese të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : UD42216SG

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features :

Gomina shtrënguese të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 53.20
O.D.1 [ mm ] 63.70
T.1 [ mm ] 4.80

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
MITSUBISHI