UD43243SRS

Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : UD43243SRS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features :

Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 29.80
O.D.1 [ mm ] 65.40
O.D.2 [ mm ] 59.50
T.1 [ mm ] 1.20

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL