UD43316SP

Washers | Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar | Rondele të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : UD43316SP

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features :

Washers
I.D.1 [ mm ] 13.00
O.D.1 [ mm ] 24.10
H.1 [ mm ] 1.10

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL