UD44072SGK

Ingranazhe të rotorëve të motorinos

AS index : UD44072SGK

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features :

Ingranazhe të rotorëve të motorinos
I.D.1 [ mm ] 10.10
O.D.1 [ mm ] 19.70
H.1 [ mm ] 11.30
H.2 [ mm ] 10.00
Teeths [ qty. ] 11
Splines [ qty. ] 18

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH