UD44228SDK

Tapë të mekanizmit ingranues

AS index : UD44228SDK

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features :

Tapë të mekanizmit ingranues
I.D.1 [ mm ] 16.20
O.D.1 [ mm ] 17.20
H.1 [ mm ] 3.40

Lista alternative (3)

14
0
0

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH