UD45242P

Krahësh pompash të makinës të rrymës së alternuar

AS index : UD45242P

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for: ---

Product status: Under development

Product features :

Krahësh pompash të makinës të rrymës së alternuar
H.1 [ mm ] 24.90
W.1 [ mm ] 13.40

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
HITACHI