UD46711SGK

Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : UD46711SGK

Brand new AS-PL Starter motor gear shaft

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for: ---

Product status: Under development

Product features :

Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 13.00
H.1 [ mm ] 20.00

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL