UD70502ABR

Të përparme | Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar | Mbështjellje me mbulesën e përparme e alternatorit | Stator i makinës së rrymës së alternuar

AS index : UD70502ABR

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for: ---

Product status: Under development

Numri i referimit