0001125001 BOSCH

Gjetur:

BOSCH

BOM - Bill of material
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 10, Numri i prestarëve : 16, I.D.1 : 13.40, O.D.1 : 53.40, O.D.2 : 27.80, L.1 : 83.40, L.2 : 44.40, Rrotullim : ACW
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 10, Numri i prestarëve : 16, I.D.1 : 13.50, O.D.1 : 53.40, O.D.2 : 28.00, L.1 : 82.30, L.2 : 44.30, Rrotullim : ACW
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 10, Numri i prestarëve : 16, I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 54.30, O.D.2 : 27.80, L.1 : 82.40, L.2 : 43.80, Rrotullim : ACW