Κατηγορία: Διακόπτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  Αριθμός περσίδων : 29, I.D.1 : 22.10, O.D.1 : 75.00, H.1 : 53.00
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Διακόπτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  Αριθμός περσίδων : 29, O.D.1 : 74.00, H.1 : 52.00
  Κατηγορία: Διακόπτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  Αριθμός περσίδων : 33, I.D.1 : 18.80, O.D.1 : 69.00, H.1 : 42.00
  Κατηγορία: Διακόπτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  Αριθμός περσίδων : 19, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 49.00, H.1 : 35.60
  Κατηγορία: Διακόπτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 48.40, H.1 : 42.70
  Κατηγορία: Διακόπτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: ELMOT
  Αριθμός περσίδων : 27, I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 45.50, H.1 : 43.00
  Κατηγορία: Διακόπτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: ELMOT
  Αριθμός περσίδων : 33, I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 45.60, H.1 : 42.70
  Κατηγορία: Διακόπτες εκκινητήρων Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Διακόπτες εκκινητήρων Producer: AS-PL