SBHP0008S

Konektorë të makinës së rrymës së vazhduar | Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SBHP0008S

EAN: 5902129089049

Brand new AS-PL Starter motor connector for brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Konektorë të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] M4x0.7
L.1 [ mm ] 11.60

Lista alternative (1)

0

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH