SBHP0008S(BULK)

Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar | Konektorë të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SBHP0008S(BULK)

EAN: 5902129089032

Brand new AS-PL Starter motor connector for brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar
H.1 [ mm ] 16.80
L.1 [ mm ] 11.60

Lista alternative (1)

50

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH