SF0007

Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar

AS index : SF0007

EAN: 5901259431704

Brand new AS-PL Starter motor field coil

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar
Tension [ V ] 12
Fuqia [ kW ] 2.20
H.1 [ mm ] 83.09
Brush gear: w/o

Lista alternative (1)

0

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
FORD
ROVER
TOYOTA
VOLVO