SF0008

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar | Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar | Pështjella me furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar

AS index : SF0008

EAN: 5901259431711

Brand new AS-PL Starter motor field coil with brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 32.00
O.D.1 [ mm ] 83.80
H.1 [ mm ] 27.60
H.2 [ mm ] 18.70
G.1 [ mm ] 7.70
Matching Brush set: BSX151
Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar
Tension [ V ] 12
Fuqia [ kW ] 2.20
O.D.1 [ mm ] 78.00
H.1 [ mm ] 115.00
Brush holder SBH0010
Brush gear: BSX151

Similar (1)

72
w/o brush holder

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH