Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.00, H. : 120.50, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, H. : 127.60, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.60, H. : 133.25, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.70, H. : 113.50, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, H. : 83.09, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.20, H. : 129.70, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 3.00, H. : 128.30, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.70, H. : 150.80
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 3.20, H. : 129.85, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, H. : 85.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.50, H. : 92
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, H. : 85
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 3.00, H. : 84
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.50, H. : 94
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.20, H. : 142.80
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 9.00, H. : 161.9
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 95.00, L. : 120.70, Brush holder : SBH0075
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 86.10, H. : 92.70
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.60, H. : 114.00, L. : 306.00
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.60, H. : 156.00, L. : 306.00
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H. : 129.30
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, L. : 128.80, Brush gear: : BSX135-145
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 2.50, H. : 79.00, L. : 192.00, Rotation : CW
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, Εξ. Διαμ. : 79.00, H. : 76.50, Rotation : CW