Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
  Βρέθηκαν μέσω VALEO D6G3
  Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Τάση : 12, Ισχύς : 1.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : -5.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9. 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 213.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00, C.3 : M8x1.25
  Βρέθηκαν μέσω VALEO D6G3
  Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Τάση : 12, Ισχύς : 1.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : -6.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9. 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 212.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00, C.3 : M8x1.25
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω VALEO D6G3
  Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Τάση : 12, Ισχύς : 1.2, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : -6.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω VALEO D6G31
  Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Τάση : 12, Ισχύς : 1.30, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 64.00, Νούμερο B : 24.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 202.00, O.1 : 102.50, C.1 : 9.00, C.2 : M8x1.25
  Βρέθηκαν μέσω VALEO D6G31
  Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: Valeo Replacement for: VALEO
  Τάση : 12, Ισχύς : 1.30, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 64.00, Νούμερο B : 24.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 201.00, O.1 : 102.00, C.1 : 9.50, C.2 : M8x1.25
  Βρέθηκαν μέσω VALEO D6G31
  Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Τάση : 12, Ισχύς : 1.30, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 64.00, Νούμερο B : 26.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 202.00, O.1 : 102.00, C.1 : 10.50, C.2 : M8x1.25
  Βρέθηκαν μέσω VALEO D6G31
  Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Τάση : 12, Ισχύς : 1.30, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 64.00, Νούμερο B : 24.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω VALEO D6G3
  Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Τάση : 12, Ισχύς : 1.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 55.00, Νούμερο B : -6.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 169.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
  Βρέθηκαν μέσω VALEO D6G3
  Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Τάση : 12, Ισχύς : 1.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : -6.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 165.50, O.1 : 85.00, O.2 : 121.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00, C.3 : M8x1.25
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω VALEO D6G3
  Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
  Τάση : 12, Ισχύς : 1.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 62.00, Νούμερο B : -6.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9. 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 172.00, O.1 : 84.00, O.2 : 120.00, O.3 : 84.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Βρέθηκαν μέσω VALEO D6G332
  Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: Valeo
  Βρέθηκαν μέσω VALEO D6G3
  Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: Valeo