Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: IKA GmbH Replacement for: Ika
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 61.00, T.1 : 0.90
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 13.50, H.2 : 22.70
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
W.1 : 4.60, W.2 : 8.80, L.2 : 10.70, T.1 : 1.65
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 32.50, O.D.1 : 61.05, T.1 : 1.10
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 3.90, O.D.1 : 10.00, O.D.2 : 6.00, H.2 : 7.30
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 3.90, O.D.1 : 10.00, O.D.2 : 6.00, H.2 : 7.30
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 3.00, H.1 : 31.50, W.1 : 19.70, T.1 : 8.00
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 3.00, H.1 : 31.50, W.1 : 19.70, T.1 : 8.00
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 16.00, I.D.2 : 7.00, H.1 : 15.50, W.1 : 40.50
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 16.00, I.D.2 : 6.30, O.D.1 : 20.30, O.D.2 : 9.70, H.1 : 10.80, H.2 : 7.90
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 16.00, I.D.2 : 6.30, O.D.1 : 20.30, O.D.2 : 9.70, H.1 : 10.80, H.2 : 7.90
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 27.00, I.D.2 : 12.30, O.D.1 : 31.70, O.D.2 : 15.40, H.1 : 15.60, H.2 : 12.80
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 27.00, I.D.2 : 12.30, O.D.1 : 31.70, O.D.2 : 15.40, H.1 : 15.60, H.2 : 12.80
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 12.50, O.D.1 : 31.70, H.2 : 15.60
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 13.00, O.D.1 : 24.00, T.1 : 1.60
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 6.60, O.D.1 : 14.00, T.1 : 2.00
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 60.00, T.1 : 1
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 9.40, H.2 : 10.10, W.2 : 7.40, T.1 : 4.50
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 7.40 , I.D.2 : 4.30 , O.D.1 : 9.80 , O.D.2 : 8.80, H.2 : 3.60
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
O.D.1 : 9.50, H.1 : 9.80
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 29.80 , O.D.1 : 65.40 , O.D.2 : 59.50 , T.1 : 1.20
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 30.40 , O.D.1 : 84.60 , T.1 : 0.40
Κατηγορία: Μονωτήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL
I.D.1 : 24.10 , I.D.2 : 16.00 , O.D.1 : 30.00 , T.1 : 1.00