Κατηγορία: Μονωτικές ροδέλες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Κατηγορία: Μονωτικές ροδέλες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Κατηγορία: Μονωτικές ροδέλες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Κατηγορία: Μονωτικές ροδέλες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Κατηγορία: Μονωτικές ροδέλες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 10.30, O.D.1 : 16.00, H.1 : 0.50
  Κατηγορία: Μονωτικές ροδέλες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 10.30, O.D.1 : 16.00, H.1 : 0.50
  Κατηγορία: Μονωτικές ροδέλες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Μονωτικές ροδέλες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL