Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  I.D.1 : 10.30, O.D.1 : 16.00, H.1 : 0.50
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  I.D.1 : 10.30, O.D.1 : 16.00, H.1 : 0.50
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Producer: AS-PL