Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.00, H. : 120.50, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, H. : 127.60, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.60, H. : 133.25, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.70, H. : 113.50, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, H. : 83.09, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 32.00, Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, O.D.1 : 83.80, H.1 : 27.60, Εξ. Διαμ. : 78.00, H.2 : 18.70, H. : 115.00, G.1 : 7.70, Matching Brush set: : BSX151, Brush holder : SBH0010, Brush gear: : BSX151
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.20, H. : 124.60, Rotation : ACW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.20, H. : 124.60, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 23.00, Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, O.D.1 : 96.70, H.1 : 34.00, Εξ. Διαμ. : 110.00, H.2 : 25.30, H. : 139.40, G.1 : 8.20, Matching Brush set: : BSX135-145, Brush holder : SBH0002, Brush gear: : BSX135-145
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 79.00, H. : 135.00, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 79.50, H. : 135.00, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.20, H. : 129.70, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 3.00, H. : 128.30, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, I.D.1 : 33.50, O.D.1 : 90.90, Ισχύς : 4.00, H.1 : 31.50, H.2 : 28.20, Εξ. Διαμ. : 95.30, L.1 : 64.00, L. : 121.00, G.1 : 5.80, Matching Brush set: : BSX216-217, Rotation : CW
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 78.25, H. : 124.65, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.70, H. : 150.80
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, I.D.1 : 30.70, O.D.1 : 85.80, Ισχύς : 2.30, H.1 : 26.30, Εξ. Διαμ. : 86.10, H.2 : 22.40, L.1 : 71.00, G.1 : 6.50, L. : 96.50, Matching Brush set: : BSX192-193, Rotation : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.30, Εξ. Διαμ. : 85.70, H. : 96.50
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, I.D.1 : 34.00, O.D.1 : 91.00, Ισχύς : 5.50, H.1 : 29.70, Εξ. Διαμ. : 95.20, H.2 : 25.40, L.1 : 66.50, L. : 125.90, G.1 : 6.40, Matching Brush set: : BSX190-191, Rotation : CW
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.50, I.D.1 : 91.00, Εξ. Διαμ. : 95.00, H. : 126.00, Rotation : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 3.20, H. : 129.85, Brush gear: : w/o
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 23.00, Τάση : 12, Ισχύς : 3.00, O.D.1 : 96.80, H.1 : 34.00, Εξ. Διαμ. : 100.00, H.2 : 26.00, H. : 140.30, G.1 : 10.50, Matching Brush set: : BSX155(IKA), Brush holder : SBH0003, Brush gear: : BSX155(IKA)
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, H. : 85.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.50, H. : 92