Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika Replacement for: Iskra / Letrika
  Voltage : 24, Power : 2.00, Rotation : CW
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika Replacement for: Iskra / Letrika
  Voltage : 24, Power : 2.20, Rotation : ACW
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: LETRIKA Replacement for: Iskra / Letrika
  Voltage : 12, Power : 1.60, Rotation : CW
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika Replacement for: Iskra / Letrika
  Voltage : 24, Power : 2.20, Rotation : CW
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika Replacement for: Iskra / Letrika
  Voltage : 24, Power : 2.20, Rotation : ACW
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika Replacement for: Iskra / Letrika
  Voltage : 12, Power : 1.60, Rotation : CW
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika
  Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: AS-PL