Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Voltage : 12, O.D.1 : 104.00, L.1 : 260.00
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Voltage : 48, Power : 2.60, Rotation : ACW, O.D.1 : 172.00, L.1 : 262.00
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika Replacement for: ISKRA / LETRIKA
Voltage : 24, Power : 2.00, Rotation : CW, O.D.1 : 112.00, L.1 : 204.00
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika Replacement for: ISKRA / LETRIKA
Voltage : 24, Power : 2.20, Rotation : ACW, O.D.1 : 114.50, L.1 : 173.00
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: LETRIKA Replacement for: ISKRA / LETRIKA
Voltage : 12, Power : 1.60, Rotation : CW, O.D.1 : 114.50, L.1 : 175.00
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika Replacement for: ISKRA / LETRIKA
Voltage : 24, Power : 2.20, Rotation : CW, O.D.1 : 115.00, L.1 : 173.00
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika Replacement for: ISKRA / LETRIKA
Voltage : 24, Power : 2.20, Rotation : ACW, O.D.1 : 114.50, L.1 : 172.00
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika Replacement for: ISKRA / LETRIKA
Voltage : 12, Power : 1.60, Rotation : CW, O.D.1 : 114.50, L.1 : 174.00
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: AS-PL Replacement for: PRESTOLITE
Voltage : 12, Power : 1.50, Rotation : CW / ACW, O.D.1 : 114.00, L.1 : 223.00
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: AS-PL Replacement for: PRESTOLITE
Voltage : 12, Power : 2.00, Rotation : CW, O.D.1 : 114.00, L.1 : 202.00
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: AS-PL Replacement for: PRESTOLITE
Voltage : 12, Power : 1.60, Rotation : CW / ACW, O.D.1 : 114.00, L.1 : 246.00
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: AS-PL Replacement for: PRESTOLITE
Voltage : 24, Power : 2.00, Rotation : ACW, O.D.1 : 114.00, L.1 : 181.00
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: AS-PL
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: Letrika
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: AS-PL
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: AS-PL
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: AS-PL
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: AS-PL
Κατηγορία: Κινητήρες σταθερού ρεύματος Producer: AS-PL