Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 24.00, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 127.00, O.D.1 : 135.00, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.2 : 111.00, O.D.1 : 118.80, H.1 : 3.90
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 137.40, O.D.1 : 145.00, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 122.00, O.D.1 : 130.00, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 40.30, O.D.1 : 45.50, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 40.30, O.D.1 : 45.50, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: Letrika Replacement for: Iskra / Letrika
H.1 : 24.20, H.2 : 7.60
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 27.60, O.D.1 : 37.70, H.1 : 2.30
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 36.00, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 36.00, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 72.00, O.D.2 : 80.00, H.1 : 4.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 11.40, H.1 : 0.80
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 27.60, O.D.1 : 33.20, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 27.60, O.D.1 : 33.20, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.50, O.D.1 : 19.50, H.1 : 8.10
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 34.30, O.D.1 : 41.30, H.1 : 2.40
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 13.30, O.D.1 : 17.70, H.1 : 7.00
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 13.10, O.D.1 : 17.30, H.1 : 6.60
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Κατηγορία: Φλάντζες για εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 56.50, O.D.1 : 60.30, H.1 : 14.40
Κατηγορία: Φλάντζες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 23.00, O.D.1 : 28.30, H.1 : 1.80