Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.30, Εξ. Διαμ. : 85.70, H. : 96.50
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 5.50, I.D.1 : 91.00, Εξ. Διαμ. : 95.00, H. : 126.00, Rotation : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Εξ. Διαμ. : 109.40, H. : 126.20, L. : 59.70, Rotation : CW, d. : 34.70
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, Εξ. Διαμ. : 115.00, H. : 142.00, H.2 : 134.50, Rotation : CW
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, Εξ. Διαμ. : 93.20, L. : 82.50, Rotation : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 116.00, L. : 176.00
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 116.00, L. : 150.00
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 9.00, Εξ. Διαμ. : 150.50, H. : 192.00, H.2 : 140.00, Rotation : CW
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 3.20, I.D.1 : 97.90, Εξ. Διαμ. : 114.00, O.D.2 : 105.00, H. : 116.60, H.2 : 109.00
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 6.00, I.D.1 : 97.50, Εξ. Διαμ. : 109.50, H. : 126.00, H.2 : 118.00, L. : 162.00
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Τάση : 12, Ισχύς : 7.30, Εξ. Διαμ. : 115.40, L. : 113.70
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εξ. Διαμ. : 90.00, H. : 91.30
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, I.D.1 : 68.00, Εξ. Διαμ. : 80.50, O.D.2 : 74.00, H. : 86.00, H.2 : 79.50, Rotation : CW
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 24, Ισχύς : 4.50, I.D.1 : 70.50, Εξ. Διαμ. : 80.50, O.D.2 : 76.40, L. : 102.40, L. 1 : 92.50
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Τάση : 12, Ισχύς : 0.70, Εξ. Διαμ. : 78.50, L. : 91.00, Rotation : CW
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Τάση : 12, Ισχύς : 2.00, Εξ. Διαμ. : 74.20, L. : 37.60, L. 1 : 79.00
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Τάση : 12, Ισχύς : 1.80, I.D.1 : 72.00, Εξ. Διαμ. : 76.00, H. : 114.50
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, Εξ. Διαμ. : 76.10, H. : 96.20
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Τάση : 12, Ισχύς : 2.00, I.D.1 : 71.20, Εξ. Διαμ. : 76.00, H. : 95.10, Rotation : CW
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Τάση : 12, Ισχύς : 2.00, Εξ. Διαμ. : 75.60, L. : 114.20
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Τάση : 12, Ισχύς : 1.90, Εξ. Διαμ. : 79.30, O.D.2 : 75.90 , H. : 114.70 , Rotation : CW
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Τάση : 24, Ισχύς : 6.60, I.D.1 : 114.00, Εξ. Διαμ. : 132.00, L. : 198.00
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, Ισχύς : 2.60, Εξ. Διαμ. : 94.50, L. : 75.25
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Τάση : 12, Ισχύς : 2.70, Εξ. Διαμ. : 113.60, L. : 117.30, Rotation : CW