Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : 32.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 218.00, O.1 : 123.00, O.2 : 32.00, O.3 : 111.00, C.1 : 12.50, C.2 : 12.00, C.3 : 12.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : 33.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 215.00, O.1 : 122.00, O.2 : 32.00, O.3 : 112.00
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA168
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.20, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 82.50, Νούμερο B : 27.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 216.00, O.1 : 105.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA92
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.2, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 82.50, Νούμερο B : 19.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 217.00, O.1 : 115.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA82
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 82.00, Νούμερο B : 19.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 219.00, O.1 : 115.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA22
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : 16.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 217.00, O.1 : 105.00, C.1 : 10.50, C.2 : 10.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA34
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.20, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : 28.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 220.00, O.1 : 105.00, C.1 : 10.50, C.2 : 10.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA112
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.70, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 66.00, Νούμερο B : -1.00, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 10, 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 267.00, O.1 : 105.00, O.2 : 94.00, O.3 : 75.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA133
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 66.00, Νούμερο B : -0.50, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 4, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 4, L.1 : 213.00, O.1 : 105.00, O.2 : 94.00, O.3 : 22.00, O.4 : 65.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5, C.4 : M10x1.5
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA109
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.40, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 66.00, Νούμερο B : -5.00, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 10. 11. 12. 13, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 227.00, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA109
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.40, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 66.00, Νούμερο B : -5.00, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 10.11.12.13, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 228.00, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA190
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.40, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 62.00, Νούμερο B : -5.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 224.50, O.1 : 85.00, O.2 : 119.50, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA12
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.40, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 62.00, Νούμερο B : 2.50, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 240.50, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M8x1.25, C.2 : M8x1.25, C.3 : 9.00
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA48
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Τάση : 12, Ισχύς : 0.70, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 68.00, Νούμερο B : 18.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 183.00, O.1 : 105.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA92
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: Delco Replacement for: DELCO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.20, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 82.50, Νούμερο B : 18.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 212.00, O.1 : 116.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA92
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 82.50, Νούμερο B : 18.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 216.00, O.1 : 115.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA112
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.70, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 66, Νούμερο B : 0.00, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 10. 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 239.00, O.1 : 105.00, O.2 : 94.00, O.3 : 74.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA162
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 0.90, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 68.00, Νούμερο B : 18.50, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9. 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 209.00, O.1 : 105.00, C.1 : 8.50, C.2 : 8.50
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA162
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 0.90, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 68.00, Νούμερο B : 18.50, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 208.00, O.1 : 105.00, C.1 : 8.50, C.2 : 8.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA133
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 66.00, Νούμερο B : -1.00, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9. 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 4, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 4, L.1 : 208.00, O.1 : 105.00, O.2 : 73.00, O.3 : 22.00, O.4 : 65.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5, C.4 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA133
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.10, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 66.00, Νούμερο B : -1.00, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9. 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 4, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 4, L.1 : 209.00, O.1 : 105.00, O.2 : 73.00, O.3 : 22.00, O.4 : 65.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5, C.4 : M10x1.5
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA10
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 0.90, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : -5.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 209.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA10
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 0.90, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο B : -5.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 209.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
0
Εναλλακτικές λίστα
Βρέθηκαν μέσω VALEO D6RA15
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Τάση : 12, Ισχύς : 1.20, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 62.00, Νούμερο B : 27.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 212.00, O.1 : 90.00, C.1 : M8x1.25, C.2 : M8x1.25