Κατηγορία: Συναρμολόγηση των πηνίων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
    I.D.1 : 5.30, H.1 : 9.60, W.1 : 12.00, L.1 : 13.00
    Κατηγορία: Συναρμολόγηση των πηνίων της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
    I.D.1 : 5.25, H.1 : 9.90, W.1 : 13.00
    Κατηγορία: Συναρμολόγηση των πηνίων της γεννήτριας Producer: AS-PL