Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ισχύς : 5.40, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 92.00, Νούμερο B : 47.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 385.00, O.1 : 127.00, O.2 : 127.00, O.3 : 127.00, C.1 : 13.50, C.2 : 13.50, C.3 : 13.50, Oil sealed : Yes
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 89.00, Νούμερο B : 48.50, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 339.00, O.1 : 90.00, O.2 : 90.00, O.3 : 128.00, C.1 : 11.00, C.2 : 11.00, C.3 : 11.00
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ισχύς : 6.60, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 92.00, Νούμερο B : 47.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 406.00, O.1 : 126.00, O.2 : 126.00, O.3 : 126.00, C.1 : 13.50, C.2 : 13.50, C.3 : 13.50, Oil sealed : Yes
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.80, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : 53.00, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 10. 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 235.00, O.1 : 101.50, O.2 : 101.50, O.3 : 106.50, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00, C.3 : 9.00
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.80, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : 53.00, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 234.00, O.1 : 102.00, O.2 : 102.00, O.3 : 106.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00, C.3 : 9.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.80, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : 53.00, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 10, 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 235.00, O.1 : 101.50, O.2 : 101.50, O.3 : 106.50, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00, C.3 : 9.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.80, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : 32.50, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9. 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 236.00, O.1 : 123.50, O.2 : 32.50, O.3 : 111.50, C.1 : 12.50, C.2 : 12.50, C.3 : 12.50
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.80, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : 32.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 236.00, O.1 : 35.00, O.2 : 112.00, O.3 : 123.00, C.1 : 12.50, C.2 : 12.50, C.3 : 12.50
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.80, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A : 76.00, Νούμερο B : 32, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9. 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 236.00, O.1 : 33.00, O.2 : 123.00, O.3 : 11.50, C.1 : 12.00, C.2 : 12.50, C.3 : 12.50
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ισχύς : 5.40, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 89.00, Νούμερο B : 47.00, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 387.00, O.1 : 127.00, O.2 : 90.00, O.3 : 90.00, C.1 : 11.50, C.2 : 11.50, C.3 : 11.50, Oil sealed : Yes
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ισχύς : 6.50, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 115.00, Νούμερο B : 20.00, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 410.00, O.1 : 127.00, O.2 : 127.00, O.3 : 127.00, C.1 : 15.50, C.2 : 15.50, C.3 : 15.50, Oil sealed : Yes, Waterproof : Yes
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ισχύς : 6.60, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 89.00, Νούμερο B : 47.00, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 405.00, O.1 : 90.00, O.2 : 90.00, O.3 : 127.50, C.1 : 11.00, C.2 : 11.00, C.3 : 11.00, Oil sealed : Yes
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ισχύς : 6.60, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 92.00, Νούμερο B : 37.00, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 405.00, O.1 : 125.00, O.2 : 125.00, O.3 : 125.00, C.1 : 17.00, C.2 : 17.00, C.3 : 17.00, Oil sealed : Yes
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ισχύς : 5.5, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 89.00, Νούμερο B : 47.00, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 386.00, O.1 : 127.00, O.2 : 89.00, O.3 : 89.00, C.1 : 11.00, C.2 : 11.00, C.3 : 11.00, Oil sealed : Yes
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ισχύς : 6.60, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 115.00, Νούμερο B : 21.00, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 407.00, O.1 : 126.50, O.2 : 126.50, O.3 : 126.50, C.1 : 15.50, C.2 : 15.50, C.3 : 15.50, Oil sealed : Yes
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.70, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A : 83.00, Νούμερο B : 42.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, L.1 : 290.00, O.1 : 127.60, C.1 : 12.00, C.2 : 12.00
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 1.40, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 82.00, Νούμερο B : 21.50, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 243.00, O.1 : 105.00, C.1 : 13.00, C.2 : M12x1.75
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 82.50, Νούμερο B : 26.00, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 10. 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 275.00, O.1 : 104.50, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 82.50, Νούμερο B : 26.00, Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 275.00, O.1 : 104.50, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 74.00, Νούμερο B : -5.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9 , 10 , 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 3, L.1 : 272.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.50, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 110.00, Νούμερο B : 26.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 1, L.1 : 274.00, O.1 : 103.00, O.2 : 103.00, O.3 : 146.00, C.1 : 12.00, C.2 : 12.00, C.3 : M10x1.5
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ισχύς : 6.20, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 92.00, Νούμερο B : 48.00, Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 3, L.1 : 388.00, O.1 : 125.00, O.2 : 125.00, O.3 : 125.00, C.1 : 13.50, C.2 : 13.50, C.3 : 13.50
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 2.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 74.00, Νούμερο B : 3.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 251.00, O.1 : 115.00, C.1 : M10x1.25, C.2 : M10x1.25
Κατηγορία: Εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ισχύς : 2.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A : 74.00, Νούμερο B : 4.00, Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα : 2, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα : 2, L.1 : 250.00, O.1 : 115.00, C.1 : M10x1.25, C.2 : M10x1.25
0
Εναλλακτικές λίστα