Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 10.70, W.1 : 41.60, L.1 : 85.00, d. : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 14.90, W.1 : 29.00, L.1 : 47.30, d. : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 42.00, L.1 : 99.60, T.1 : 10.70, d. : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 12.20, W.1 : 45.00, L.1 : 64.90, d. : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 11.50, W.1 : 40.70, L.1 : 83.90, d. : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 61.00
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
H.1 : 12.70, W.1 : 43.30, L.1 : 95.80, d. : UNF 3/8 - 24
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
H.1 : 7.10, W.1 : 26.00, L.1 : 55.40, d. : M8x1.25
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
H.1 : 8.00, W.1 : 52.60, T.1 : 31.00, d. : M8x1.25
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
H.1 : 11.80, W.1 : 28.00, L.1 : 31.70, d. : M8x1.25
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
H.1 : 15.40, W.1 : 39.00, L.1 : 64.00, d. : M8x1.25
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
H.1 : 13.50, W.1 : 31.00, W.2 : 22.00, L.1 : 45.00, d. : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
H.1 : 8.90, W.1 : 29.40, L.1 : 45.00, d. : M10x1.25
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Perkins
H.1 : 12.00, W.1 : 35.00, L.1 : 39.50
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
W.1 : 30.00, L.1 : 46.80, T.1 : 8.50, d. : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
W.1 : 30.00, L.1 : 46.80, T.1 : 8.50, d. : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
H.1 : 10.30, W.1 : 30.00, L.1 : 52.70, d. : M8x1.25
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
H.1 : 13.80, W.1 : 29.80, W.2 : 18.50, L.1 : 53.00, d. : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
H.1 : 10.60, W.1 : 38.25, L.1 : 69.00, d. : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
H.1 : 9.00, W.1 : 34.50, L.1 : 60.00, d. : M10x1.5
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
H.1 : 10.90, W.1 : 37.70, L.1 : 29.70, d. : M8x1.25
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
H.1 : 25.20, L.1 : 30.00, T.1 : 6.90
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
H.1 : 9.50 , W.1 : 25.30, L.1 : 29.80 , d. : M6x1.0
Κατηγορία: Στερεώσεις περιελίξεων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
H.1 : 13.60, W.2 : 32.00, L.1 : 39.80, d. : M10x1.25