Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 11.80, H.1 : 34.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 12.00, L.1 : 24.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 12.00, L.1 : 24.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 12.00, L.1 : 33.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 12.00, L.1 : 33.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 11.90, H.1 : 39.50
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: Bosch Replacement for: Bosch
W.1 : 25.80, L.1 : 51.80
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 16.80, H.1 : 10.30, L.1 : 32.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 16.80, H.1 : 10.30, L.1 : 32.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 7.50, O.D.1 : 9.20, L.1 : 19.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 7.50, O.D.1 : 9.20, L.1 : 19.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 5.00, O.D.1 : 6.40, L.1 : 20.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 5.00, O.D.1 : 6.40, L.1 : 20.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 5.40, O.D.1 : 6.50, L.1 : 16.50
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 9.00, L.1 : 26.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
O.D.1 : 9.00, L.1 : 26.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
H.1 : 12.10, L.1 : 20.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
H.1 : 12.10, L.1 : 20.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
H.1 : 12.50, L.1 : 20.40
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
H.1 : 12.50, L.1 : 20.40
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 6.40, O.D.1 : 7.80, L.1 : 26.20
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 6.40, O.D.1 : 7.80, L.1 : 26.20