Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 27.00, Εξ. Διαμ. : 50.00, O.D.2 : 27.80, L. : 45.50
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Εσ. Διαμ. : 25, Εξ. Διαμ. : 46.5, L. : 40
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. : 53.00, O.D.2 : 40.00, L. : 51.00
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 25.20, Εξ. Διαμ. : 50.40, L. : 45.30
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 30.10, Εξ. Διαμ. : 59.35, L. : 78.40
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 33.40, Εξ. Διαμ. : 67.10, L. : 124.20
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 24.20, Εξ. Διαμ. : 50.05, L. : 49.50
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 24.60, Εξ. Διαμ. : 50.20, L. : 49.00
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 27.30, Εξ. Διαμ. : 54.40, L. : 51.65
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 22.50, Εξ. Διαμ. : 50.30, L. : 40.40
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 25.10, Εξ. Διαμ. : 50.80, L. : 44.50
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 24.90, Εξ. Διαμ. : 49.30, L. : 52.20
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 32.10, Εξ. Διαμ. : 63.75, L. : 76.35
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 25.10, Εξ. Διαμ. : 49.70, L. : 52.50
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 30.20, Εξ. Διαμ. : 59.34, L. : 79.50
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 25.70, Εξ. Διαμ. : 50.80, L. : 44.90
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 25.80, Εξ. Διαμ. : 50.90, L. : 41.80
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 24.80, Εξ. Διαμ. : 49.85, L. : 47.50