Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 26.90, L. : 63.40, L.2 : 37.00
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 27.00, L. : 63.00
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 29.90, L. : 83.00, L.2 : 51.50
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 27.00, L. : 63.00, L.2 : 36.00
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Εξ. Διαμ. : 30.00, L. : 140.60
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Εξ. Διαμ. : 31.60, L. : 131.50, Thread. : M8
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εξ. Διαμ. : 22.12, L. : 52.20, L.2 : 38.00
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Εξ. Διαμ. : 25.00, L. : 49.00, L.2 : 38.50
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Εξ. Διαμ. : 25.25, L. : 51.40, L.2 : 37.20
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εξ. Διαμ. : 24.50, O.D.2 : 21.10, L. : 44.30, L.2 : 31.60
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. : 20.65, L. : 96.50
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. : 20.65, L. : 96.40
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. : 20.65, L. : 96.80
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. : 40.00, O.D.2 : 20.70, L. : 120.00
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. : 20.60, L. : 96.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. : 40.00, O.D.2 : 20.70, L. : 120.00
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. : 25.00, L. : 48.20, L.2 : 36.40
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 26.90, L. : 63.20, L.2 : 35.70
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 31.60, L. : 132.00, Thread. : M8
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 23.90, L. : 55.30, L.2 : 31.30
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 24.00, L. : 31.50, L.2 : 58.60
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 26.86, L. : 66.10, L.2 : 37.10
Κατηγορία: Πυρήνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 24.90, L. : 44.26, L.2 : 37.70