Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  I.D.1 : 20.50, O.D.1 : 27.00, H.1 : 1.00
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  I.D.1 : 20.15, O.D.1 : 25.80, H.1 : 1.50
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  I.D.1 : 20.15, O.D.1 : 25.80, H.1 : 1.50
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  I.D.1 : 18.90, O.D.1 : 24.00, H.1 : 1.60
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  I.D.1 : 18.90, O.D.1 : 24.00, H.1 : 1.60
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  O.D.1 : 39.50, H.1 : 0.30
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL
  I.D.1 : 31.20, O.D.1 : 36.40, H.1 : 0.20
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL
  O.D.1 : 6.90, H.1 : 1.30
  Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL
  I.D.1 : 5.20, O.D.1 : 7.90, H.1 : 1.40
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL
  I.D.1 : 9.00, O.D.1 : 17.00, H.1 : 8.00
  Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL
  I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 13.60, H.1 : 0.80
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL
  I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 51.80, H.1 : 0.60
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL
  I.D.1 : 20.80, O.D.1 : 26.00, H.1 : 0.80
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL
  I.D.1 : 6.40, O.D.1 : 12.90, H.1 : 0.90
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL
  I.D.1 : 4.20, O.D.1 : 7.00, H.1 : 1.00
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL
  I.D.1 : 21.30, O.D.1 : 26.90, H.1 : 0.50
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL
  I.D.1 : 15.50, O.D.1 : 24.00, H.1 : 3.00
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL
  I.D.1 : 21.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 2.70
  Κατηγορία: Ροδέλες Producer: AS-PL
  I.D.1 : 7.00, O.D.1 : 13.30, H.1 : 2.00
  Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Producer: AS-PL