Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  Τάση : 12, I.D.1 : 134.50, I.D.2 : 47.00, Ένταση : 150, Εσ. Διαμ. : 106.00, O.D.1 : 146.50, H.1 : 64.00, Εξ. Διαμ. : 134.00, O.D.3 : 126.50, H.1 : 74.00, H. 2 : 32.00, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 40.00, Ένταση : 65, O.D.1 : 125.50, Εσ. Διαμ. : 92.00, H.1 : 67.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  I.D.1 : 118.00, Τάση : 12, Ένταση : 85, I.D.2 : 47.00, O.D.1 : 125.00, Εσ. Διαμ. : 92.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, H.1 : 69.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.20, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Ένταση : 65, Εσ. Διαμ. : 92.00, O.D.1 : 124.50, H.1 : 70.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 109.40, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.20, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Τάση : 12, I.D.1 : 129.00, Ένταση : 100, I.D.2 : 47.00, O.D.1 : 138.00, Εσ. Διαμ. : 100.00, Εξ. Διαμ. : 130.00, H.1 : 73.00, O.D.3 : 123.00, H.1 : 69.00, H. 2 : 33.50, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Ένταση : 65.00, Εσ. Διαμ. : 92.00, O.D.1 : 125.00, H.1 : 69.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  I.D.1 : 118.00, Τάση : 12, I.D.2 : 47.00, Ένταση : 65, O.D.1 : 124.50, Εσ. Διαμ. : 92.00, H.1 : 69.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Voltage : 12, Amp. : 65, I.D.1 : 29.40, I.D.2 : 92.30, O.D.1 : 125.00, H.1 : 83.00, Stator : AS4002, Leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Ένταση : 80, O.D.1 : 124.50, Εσ. Διαμ. : 92.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, H.1 : 68.00, O.D.3 : 109.40, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.20, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 47.00, Ένταση : 85, O.D.1 : 126.50, Εσ. Διαμ. : 92.00, H.1 : 67.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 110.00, H.1 : 64.00, H. 2 : 28.50, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Τάση : 12, I.D.1 : 129.00, I.D.2 : 52.00, Ένταση : 100, O.D.1 : 137.00, Εξ. Διαμ. : 129.00, H.1 : 75.50, O.D.3 : 120.00, H.1 : 7.00, H. 2 : 33.00, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 40.00, Ένταση : 90, O.D.1 : 127.00, Εσ. Διαμ. : 92.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, H.1 : 71.00, O.D.3 : 110.00, H.1 : 65.50, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, Ένταση : 100, I.D.2 : 47.00, Εσ. Διαμ. : 92.00, O.D.1 : 127.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, H.1 : 68.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 64.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Τάση : 12, I.D.1 : 130.00, I.D.2 : 47.00, Ένταση : 130, Εσ. Διαμ. : 100.00, O.D.1 : 138.00, Εξ. Διαμ. : 130.00, H.1 : 74.00, O.D.3 : 120.00, H.1 : 69.00, H. : 33.00, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 52.00, Ένταση : 65, Εσ. Διαμ. : 92.00, O.D.1 : 125.00, H.1 : 72.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 109.00, H.1 : 43.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Τάση : 12, I.D.1 : 130.00, I.D.2 : 52.00, Ένταση : 85, Εσ. Διαμ. : 100.00, O.D.1 : 138.00, H.1 : 73.00, Εξ. Διαμ. : 130.00, O.D.3 : 120.00, H.1 : 70.00, H. 2 : 33.00, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 40.00, Ένταση : 65, Εσ. Διαμ. : 92.00, O.D.1 : 125.50, Εξ. Διαμ. : 118.00, H.1 : 65.00, O.D.3 : 109.40, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.20, No. of leads : 3
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
  Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 40.00, Ένταση : 85, Εσ. Διαμ. : 92.00, O.D.1 : 125.00, H.1 : 67.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, O.D.3 : 110.00, H.1 : 65.50, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, I.D.2 : 52.00, Ένταση : 80, Εσ. Διαμ. : 92.00, O.D.1 : 125.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, H.1 : 69.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 66.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 4
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Τάση : 12, I.D.1 : 118.00, Ένταση : 90, I.D.2 : 47.00, O.D.1 : 126.00, Εσ. Διαμ. : 92.00, Εξ. Διαμ. : 118.00, H.1 : 68.00, O.D.3 : 109.50, H.1 : 65.00, H. 2 : 29.00, No. of leads : 3
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL
  I.D.2 : 92.00, O.D.1 : 125.50, H.1 : 83.00
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL
  I.D.2 : 112.20, O.D.1 : 188.30, H.1 : 102.70
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Μπροστινές με πύρους Producer: AS-PL