Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  O.D.1 : 52.00, H.1 : 4.90
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
  O.D.1 : 44.50, H.1 : 1.40
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
  I.D.1 : 52.30, O.D.1 : 55.45, H.1 : 4.70
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
  I.D.1 : 52.30, O.D.1 : 55.45, H.1 : 4.70
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
  O.D.1 : 51.60, H.1 : 4.90
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
  O.D.1 : 49.00, H.1 : 1.50
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: Litens Replacement for: UNIVERSAL
  O.D.1 : 47.80, H.1 : 2.10
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
  O.D.1 : 47.80, H.1 : 2.00
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: Litens Replacement for: UNIVERSAL
  O.D.1 : 51.70, H.1 : 5.20
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: Litens Replacement for: UNIVERSAL
  O.D.1 : 44.80, H.1 : 2.00
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: Litens Replacement for: LITENS
  I.D.1 : 13.70, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.50
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: Litens Replacement for: UNIVERSAL
  O.D.1 : 53.70, H.1 : 6.50
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
  O.D.1 : 54.00, H.1 : 5.50
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: LITENS
  O.D.1 : 51.00, H.1 : 2.00
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  O.D.1 : 119.20, H.1 : 33.70
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  O.D.1 : 119.20, H.1 : 33.70
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 47.70, O.D.1 : 50.30, H.1 : 4.80
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: Bosch