Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  Διάμετρος τροχού : 52.00, Πλάτος : 4.90
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Διάμετρος τροχού : 44.50, Πλάτος : 1.40
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 52.30, Διάμετρος τροχού : 55.45, Πλάτος : 4.70
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 52.30, Διάμετρος τροχού : 55.45, Πλάτος : 4.70
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  Διάμετρος τροχού : 51.60, Πλάτος : 4.90
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  Διάμετρος τροχού : 49.00, Πλάτος : 1.50
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  Διάμετρος τροχού : 47.80, Πλάτος : 2.00
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 47.70, Διάμετρος τροχού : 50.30, Πλάτος : 4.80
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL