Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  O.D.1 : 52.00, H.1 : 4.90
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  O.D.1 : 44.50, H.1 : 1.40
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  I.D.1 : 52.30, O.D.1 : 55.45, H.1 : 4.70
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  I.D.1 : 52.30, O.D.1 : 55.45, H.1 : 4.70
  0
  Εναλλακτικές λίστα
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  O.D.1 : 51.60, H.1 : 4.90
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  O.D.1 : 49.00, H.1 : 1.50
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Universal
  O.D.1 : 47.80, H.1 : 2.00
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  I.D.1 : 47.70, O.D.1 : 50.30, H.1 : 4.80
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL
  Κατηγορία: Καλύμματα των τροχαλιών της γεννήτριας Producer: AS-PL