Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 55, Νούμερο B : 80.00, Τροχαλία : n/a, D.1 : 12.50, D.2 : 10.00, D.3 : 12.50, L.1 : 188.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 80, Νούμερο B : 80.00, Τροχαλία : n/a, D.1 : 12.00, D.2 : 12.00, D.3 : 12.00, L.1 : 188.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 120, Νούμερο A : 91.50, Νούμερο B : 55.00, Τροχαλία : AP, D.1 : 11.50, D.2 : 11.50, G : 6, O.D.1 : 44.00, L.1 : 195.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 33, Νούμερο A : 78.00, Νούμερο B : 56.00, Τροχαλία : AP, D.1 : 8.50, D.2 : 8.50, G : 1, O.D.1 : 46.00, L.1 : 161.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 90, Νούμερο A : 92.00, Νούμερο B : 56.00, Τροχαλία : AP, D.1 : 11.00, D.2 : 11.00, G : 6, O.D.1 : 48.00, L.1 : 192.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 90, Νούμερο A : 40.00, Νούμερο B : 13.50, Νούμερο C : 61.50, Τροχαλία : AP, D.1 : 8.50, D.2 : 9.50, D.3 : M8x1.25, G : 6, O.D.1 : 50.00, L.1 : 187.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 80, Νούμερο A : 108.50, Νούμερο B : 80.00, Τροχαλία : AP, D.1 : 12.50, D.2 : 11.50, D.3 : 12.50, G : 9, O.D.1 : 76.50, L.1 : 200.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 80, Νούμερο B : 14.50, Νούμερο C : 103.50, Τροχαλία : n/a, D.1 : 11.00, D.2 : 13.00, D.3 : 13.00, L.1 : 187.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 55, Νούμερο B : 52.00, Τροχαλία : n/a, D.1 : 8.50, D.2 : 12.00, L.1 : 181.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 80, Νούμερο B : 52.00, Τροχαλία : n/a, D.1 : 8.00, D.2 : 14.00, L.1 : 183.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 100, Νούμερο A : 110.00, Νούμερο B : 80.00, Τροχαλία : AP, D.1 : 12.00, D.2 : 11.50, D.3 : 12.00, G : 9, O.D.1 : 77.00, L.1 : 210.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 33, Νούμερο A : 48.50, Νούμερο B : 24.00, Νούμερο C : 74.00, Τροχαλία : AP, D.1 : 10.00, D.2 : 10.00, D.3 : 10.00, G : 1, O.D.1 : 59.00, L.1 : 162.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 33, Νούμερο A : 85.00, Νούμερο B : 56.00, Τροχαλία : AP, D.1 : M8x1.25, D.2 : 8.50, G : 1, O.D.1 : 55.00, L.1 : 160.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 55, Νούμερο B : 56.50, Τροχαλία : n/a, D.1 : 8.50, D.2 : 8.50, D.3 : 8.50, L.1 : 162.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 80, Νούμερο A : 92.00, Νούμερο B : 56.00, Τροχαλία : AP, D.1 : 11.00, D.2 : 11.00, G : 6, O.D.1 : 50.00, L.1 : 189.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 35, Νούμερο A : 116.50, Νούμερο B : 80.00, Τροχαλία : AP, D.1 : 12.50, D.2 : 10.50, D.3 : 12.50, G : 1, O.D.1 : 69.00, L.1 : 185.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 27, Νούμερο B : 80.00, Τροχαλία : n/a, D.1 : 12.00, D.2 : 12.00, D.3 : 10.50, L.1 : 173.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 65, Νούμερο B : 51.00, Τροχαλία : n/a, D.1 : M8x1.25, D.2 : 10.50, L.1 : 173.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 90, Νούμερο A : 40.00, Νούμερο B : 14.00, Νούμερο C : 61.00, Τροχαλία : AP, D.1 : 8.50, D.2 : 8.50, D.3 : M8x1.25, D.4 : M8x1.25, G : 6, O.D.1 : 68.00, L.1 : 191.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 90, Νούμερο A : 39.00, Νούμερο B : 14.00, Νούμερο C : 61.00, Τροχαλία : AP, D.1 : 8.50, D.2 : 8.50, D.3 : M8x1.25, D.4 : M8x1.25, G : 6, O.D.1 : 67.00, L.1 : 187.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 12, Ένταση : 55, Νούμερο B : 80.00, Τροχαλία : n/a, D.1 : 12.00, D.2 : 10.00, D.3 : 12.00, L.1 : 171.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 140, Νούμερο B : 16.00, Νούμερο C : 182.00, Τροχαλία : n/a, D.1 : M12x1.5, D.2 : M12x1.5, D.3 : 12.00, L.1 : 297.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 140, Νούμερο B : 16.00, Νούμερο C : 182.00, Τροχαλία : n/a, D.1 : M12x1.5, D.2 : M12x1.5, D.3 : 12.00, L.1 : 297.00
Κατηγορία: Εναλλακτήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Τάση : 24, Ένταση : 55, Νούμερο A : 67.00, Νούμερο B : 17.00, Νούμερο C : 65.50, Τροχαλία : AP, D.1 : 11.50, D.2 : 12.50, D.3 : 12.50, G : 1, O.D.1 : 54.00, L.1 : 189.00
0
Εναλλακτικές λίστα