Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M12, Terminal 31. : M10 insulated
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M10, Terminal 31. : M10 insulated
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M12, Terminal 31. : M12 insulated
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M12, Terminal 31. : M10 insulated
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M10, Terminal 31. : M10 insulated
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M12, Terminal 31. : M10 insulated
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M10, Terminal 31. : M10
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M12, Terminal 31. : M10 grounded
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M10, Terminal 31. : M10 insulated
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
d. : M10x1.5, m.1 : 14.00
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
d. : M5x0.8, m.1 : 6.00, d.c. : 8.80, s.1 : S8
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
d. : M5x0.8, m.1 : 8.60, d.c. : 9.90
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL Replacement for: Denso
d. : M6x1.0, m.1 : 13.70, d.c. : 11.00
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL
d. : M10x1.5, m.1 : 4.80, s.1 : S17.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL
d. : M6x1.0, m.1 : 13.80, d.c. : 11.00
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL
d. : M12x1.75, m.1 : 6.70, d.c. : 18.80
Κατηγορία: Oύπα εκκινητή Producer: AS-PL
d. : M12x1.75, m.1 : 10.50, d.c. : 23.50