Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.2 : 39.40, Εξ. Διαμ. : 52.80, H. : 9.00
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Εσ. Διαμ. : 39.00, Εξ. Διαμ. : 54.00, H. : 9.50
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 53.50, O.D.1 : 68.60, T.1 : 7.65
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 53.50, Εξ. Διαμ. : 68.60 , T.1 : 7.65
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 53.20, O.D.1 : 65.00, T.1 : 7.60
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 53.70, O.D.1 : 66.90, T.1 : 8.00
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 67.00, O.D.1 : 74.50, T.1 : 8.00
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 61.50, I.D.2 : 55.50, Εξ. Διαμ. : 68.50, T.1 : 8.50
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 57.00, I.D.2 : 54.20 , Εξ. Διαμ. : 64.80, T.1 : 4.50
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 57.00, I.D.2 : 54.20, Εξ. Διαμ. : 64.80, T.1 : 4.50
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hino
Εσ. Διαμ. : 63.10, Εξ. Διαμ. : 78.00, T.1 : 1.40
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hino
Εσ. Διαμ. : 63.10, Εξ. Διαμ. : 78.00, T.1 : 1.40
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 25.30, Εξ. Διαμ. : 41.70, T.1 : 0.80
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 19.30, Εξ. Διαμ. : 36.50, T.1 : 0.30
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 18.30, Εξ. Διαμ. : 26.80, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 21.40, Εξ. Διαμ. : 36.40, T.1 : 0.70
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 73.70, Εξ. Διαμ. : 85.70, T.1 : 7.10
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 30.70, Εξ. Διαμ. : 65.90, H. : 0.60
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 85.60, I.D.2 : 80.00, Εξ. Διαμ. : 90.00, H. : 8.80
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 28.60, Εξ. Διαμ. : 49.90, T.1 : 0.80
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 10.00, Εξ. Διαμ. : 19.90, T.1 : 0.50
Κατηγορία: Φλάντζες συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 15.30, Εξ. Διαμ. : 25.90, T.1 : 0.40