Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 22.00, O.D.1 : 123.90, H.1 : 129.00, H.2 : 36.50, L.1 : 179.40, G.1 : 12.40
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 22.10, O.D.1 : 124.00, H.1 : 68.40, H.1 : 102.00, H.2 : 36.50, G.1 : 12.40
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 8.00, I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 71.00, O.D.1 : 71.00, H.1 : 6.00, H.1 : 23.50, O.1 : 62.00, H.2 : 13.00, G.1 : 4.70, Matching Brush set: : UD45568SB
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 6.30, I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 59.70, O.D.1 : 64.30, H.1 : 22.50, H.1 : 16.00, O.2 : 70.00, L.1 : 59.00, G.1 : 6.60, Matching Brush set: : PSX166-167
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: Valeo Replacement for: Valeo
I.D.1 : 6.50, I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 64.00, O.D.1 : 60.50, H.1 : 17.50, H.1 : 22.50, O.1 : 70.00, L.1 : 59.00, G.1 : 6.20, Matching Brush set: : PSX169-170
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 6.00, I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 64.30, O.D.1 : 60.00, H.1 : 17.50, H.1 : 23.80, O.1 : 70.00, G.1 : 6.70, Matching Brush set: : PSX169-170
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: Valeo Replacement for: Valeo
I.D.1 : 6.40, I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 64.00, O.D.1 : 60.60, H.1 : 17.50, H.1 : 22.00, O.1 : 70.00, L.1 : 59.00, G.1 : 6.50, Matching Brush set: : PSX169-170
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: Valeo Replacement for: Valeo
I.D.1 : 6.70, O.D.1 : 82.30, H.1 : 40.00, H.2 : 20.50, G.1 : 7.30, Matching Brush set: : PSX166-167
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: Valeo Replacement for: Valeo
I.D.1 : 6.50, I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 64.00, O.D.1 : 60.40, H.1 : 22.50, H.1 : 17.50, O.1 : 70.00, L.1 : 59.00, G.1 : 6.40, Matching Brush set: : PSX169-170
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 89.50, H.1 : 26.50, H.2 : 15.00, G.1 : 7.80, Matching Brush set: : SB6012
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 178.00, O.D.1 : 181.90, H.1 : 134.20, O.1 : 78.80
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.05, O.D.1 : 95.00, H.1 : 50.30, O.1 : 103.00
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.05, O.D.1 : 94.60, H.1 : 45.00, O.1 : 103.40
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.05, O.D.1 : 113.90, H.1 : 59.20, O.1 : 90.50, O.2 : 52.90
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 16.05, O.D.1 : 94.50, H.1 : 42.50, O.1 : 102.70
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.03, O.D.1 : 74.00, H.1 : 11.30, O.1 : 63.00, O.2 : 43.00
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.03, O.D.1 : 89.50, H.1 : 41.30, O.1 : 92.00
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 92.30, H.1 : 47.30, O.1 : 73.00, O.2 : 46.00
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 116.00, H.1 : 58.20, O.1 : 123.25, O.2 : 48.50
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.50, O.D.1 : 70.20, H.1 : 8.00, O.1 : 59.60, O.2 : 40.20
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.50, O.D.1 : 70.20, H.1 : 8.00, O.1 : 59.60, O.2 : 40.20
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 74.00, H.1 : 11.40, O.1 : 63.70, O.2 : 43.30
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 94.30, H.1 : 42.80, O.1 : 103.20
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 78.40, H.1 : 11.50, O.1 : 67.00, O.2 : 43.00