Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Ford
  Εξ. Διαμ. : 14.5, L. : 85.00
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Ford
  Εξ. Διαμ. : 14.25, L. : 85.30
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
  Εξ. Διαμ. : 4.00, L. : 14.60
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Εξ. Διαμ. : 3.70 , L. : 7.00
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Εξ. Διαμ. : 6.00, L. : 9.50
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  Εξ. Διαμ. : 7.60, L. : 12.80
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Ford
  Εξ. Διαμ. : 6.00, L. : 16.00
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εξ. Διαμ. : 14.00, L. : 78.20
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εξ. Διαμ. : 11.00, L. : 15.00
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  Εξ. Διαμ. : 13.00, L. : 20.00
  Κατηγορία: Κύλινδροι συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL