Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 46.30, O.D.2 : 25.40, L.1 : 64.00, L.2 : 14.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 46.20, O.D.2 : 25.40, L.1 : 62.00, L.2 : 12.20, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 53.00, O.D.2 : 25.50, L.1 : 73.00, L.2 : 20.70, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 58.20, O.D.2 : 25.30, L.1 : 71.80, L.2 : 18.80, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 53.00, O.D.2 : 26.00, L.1 : 71.70, L.2 : 19.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 54.20, O.D.2 : 25.60, L.1 : 71.00, L.2 : 18.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 11, I.D.1 : 10.30, O.D.1 : 40.20, L.1 : 61.50, L.2 : 21.10, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, I.D.1 : 10.30, O.D.1 : 34.30, L.1 : 61.40, L.2 : 21.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 53.10, O.D.2 : 29.30, L.1 : 73.00, L.2 : 19.70, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 59.50, O.D.2 : 35.00, L.1 : 74.60, L.2 : 18.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 14.30, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 34.40, L.1 : 75.00, L.2 : 18.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 14.20, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 35.20, L.1 : 74.20, L.2 : 16.70, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 59.50, O.D.2 : 39.00, L.1 : 91.00, L.2 : 21.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 14.30, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 40.00, L.1 : 91.00, L.2 : 23.70, Περιστροφή : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 14.30, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 34.60, L.1 : 74.00, L.2 : 17.20, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 14.30, O.D.1 : 59.70, O.D.2 : 34.90, L.1 : 73.80, L.2 : 17.10, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 14.30, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 34.50, L.1 : 74.00, L.2 : 17.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 14.30, O.D.1 : 59.70, O.D.2 : 34.20, L.1 : 74.00, L.2 : 16.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 14.30, O.D.1 : 59.50, O.D.2 : 34.30, L.1 : 73.60, L.2 : 17.30, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 14.30, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 34.50, L.1 : 74.00, L.2 : 17.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 14.30, O.D.1 : 58.20, O.D.2 : 34.30, L.1 : 91.30, L.2 : 23.40, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 14.30, O.D.1 : 59.60, O.D.2 : 34.20, L.1 : 90.80, L.2 : 22.80, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 46.00, O.D.2 : 25.40, L.1 : 64.00, L.2 : 14.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 46.00, O.D.2 : 25.40, L.1 : 64.00, L.2 : 14.50, Περιστροφή : CW