Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 12.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 46.30, O.D.2 : 25.40, Μήκος : 64.00, L.2 : 14.00, Περιστροφή : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 12.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 47.50, O.D.2 : 26.00, Μήκος : 64.00, L.2 : 15.30, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 11.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 46.20, O.D.2 : 25.40, Μήκος : 62.00, L.2 : 12.20, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 12.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 53.00, O.D.2 : 25.50, Μήκος : 73.00, L.2 : 20.70, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 12.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 58.20, O.D.2 : 25.30, Μήκος : 71.80, L.2 : 18.80, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 12.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 53.00, O.D.2 : 26.00, Μήκος : 71.70, L.2 : 19.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 12.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 54.20, O.D.2 : 25.60, Μήκος : 71.00, L.2 : 18.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 11, Άξονας : 10.30, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 40.30, Μήκος : 61.40
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Άξονας : 10.30, O.D.2 : 34.30, Μήκος : 61.40
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 14.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 53.10, O.D.2 : 29.30, Μήκος : 73.00, L.2 : 19.70, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 14.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.50, O.D.2 : 35.00, Μήκος : 74.60, L.2 : 18.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 14.30, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 60.00, O.D.2 : 34.40, Μήκος : 75.00, L.2 : 18.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 14.20, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 60.00, O.D.2 : 35.20, Μήκος : 74.20, L.2 : 16.70, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 14.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.50, O.D.2 : 39.00, Μήκος : 91.00, L.2 : 21.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 14.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.60, O.D.2 : 40.00, Μήκος : 91.00, L.2 : 22.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 14.30, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 60.00, O.D.2 : 40.00, Μήκος : 91.00, L.2 : 23.70, Περιστροφή : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 14.30, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.00, O.D.2 : 34.60, Μήκος : 74.00, L.2 : 17.20, Περιστροφή : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 14.40, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 60.00, O.D.2 : 34.50, Μήκος : 74.00, L.2 : 17.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 14.30, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.70, O.D.2 : 34.20, Μήκος : 74.00, L.2 : 16.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 14.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.50, O.D.2 : 10.40, Μήκος : 73.60, L.2 : 17.30, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 14.30, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 60.00, O.D.2 : 34.50, Μήκος : 74.00, L.2 : 17.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 14.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 58.20, O.D.2 : 34.30, Μήκος : 91.30, L.2 : 23.40, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 14.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.80, O.D.2 : 34.00, Μήκος : 91.00, L.2 : 23.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 10, Άξονας : 14.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 59.60, O.D.2 : 34.20, Μήκος : 90.80, L.2 : 22.80, Περιστροφή : CW