Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 55.00, I.D.2 : 28.00, Εξ. Διαμ. : 56.80, O.D.2 : 33.00, L. : 61.30, L.2 : 53.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 59.50, I.D.2 : 31.00, Εξ. Διαμ. : 61.00, O.D.2 : 36.00, L. : 76.50, L.2 : 67.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 55.00, I.D.2 : 28.00, Εξ. Διαμ. : 56.40, O.D.2 : 33.00, L. : 60.50, L.2 : 51.50
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 55.00, I.D.2 : 28.00, Εξ. Διαμ. : 57.00, O.D.2 : 33.00, L. : 61.50, L.2 : 53.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Εξ. Διαμ. : 54, L. : 50
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 49.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 31.19, Εξ. Διαμ. : 61.50, L. : 78.00, W. : 39.75, Thread. : M5x0.8
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 25.10, Εξ. Διαμ. : 52.40, L. : 57.50, W. : 36.60
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 28.10, Εξ. Διαμ. : 56.60, L. : 59.10, W. : 37.70, Thread. : M5x0.8
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
L. : 78.00, L.2 : 36.90, W. : 87.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 26.10, Εξ. Διαμ. : 53.85, L. : 50.00, Thread. : M4x0.7
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 23.55, Εξ. Διαμ. : 52.00, L. : 48.70, Thread. : M5x0.8
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 26.25, Εξ. Διαμ. : 53.50, L. : 49.40
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 25.65, Εξ. Διαμ. : 51.34, L. : 57.35, W. : 37.90, Thread. : M6x1.0
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 33.40, Εξ. Διαμ. : 66.20, L. : 85.80, W. : 72.00
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 25.60, Εξ. Διαμ. : 51.35, L. : 58.40, Thread. : M6x1.0
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 55.30, L. : 127.15
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 26.00, Εξ. Διαμ. : 54.40, L. : 49.10, W. : 33.70, Thread. : M5x0.8
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 26.50, Εξ. Διαμ. : 54.10, L. : 49.40, Thread. : M5x0.8
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 25.30, Εξ. Διαμ. : 53.00, L. : 55.20, W. : 38.00, Thread. : M6x1.0
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 28.00, Εξ. Διαμ. : 56.65, L. : 61.00, Thread. : M5x0.8
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 27.16, Εξ. Διαμ. : 52.30, L. : 57.80, Thread. : M5x0.8
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
L. : 64.00, L.2 : 18.30, W. : 65.00